2012. június 3., vasárnap

Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Ács Pál–Székely Júlia (szerk.)

                                 Kiadás éve: 2012
                                 Kiadó: Balassi Kiadó
                                 Terjedelem:   568 oldal
                                 Kötés: papírtábla
                                 Fomátum: B/5
                                 ISBN 978-963-506-871-5

"A kötet a magyarországi török hódoltság korának sok szempontú, több kérdéskört érintő interdiszciplináris kézikönyve – de nem szorítkozik csupán a hódoltság kultúrájának bemutatására. A könyv fejezeteit alkotó szövegcsoportok török korbeli identitásproblémákat tárgyalnak. A gyűjtemény a kulturális, nemzeti és vallási identitás problematikáját a történettudomány, a művészettörténet, az irodalomtudomány, a vallástörténet és a folklór szemszögéből vizsgálja. Ebben a történelmi korszakban – mind keresztény, mind török oldalon – identitások tömkelege létezett egymás mellett, amelyek mind hatottak egymásra. E kötetben a legtöbb szó a hódoltság kori ember többszörös identitásáról esik." 

A kötet tartalma: 

Fodor Pál: Az oszmán-török identitás változásai (14-17. század) 
Sudár Balázs: Az oszmánok és Magyarország mentális meghódítása

Kovács Zsuzsa: A budai mufti könyvtára a bolognai Marsili-gyűjteményben 
Erdélyi Gabriella: Túlélési stratégiák a török idején
Sz. Simon Éva: Sorsfordító kényszerpályák. Menekülők és behódolók az oszmán-magyar határvidéken
Kovács József László: Váradi György omniariuma. Egy hódoltsági jegyző változatos életútja
Kármán Gábor: Harsányi Nagy Jakab változó törökképe
Jakó Klára: Havasfölde és Moldova szerepe Erdély portai kapcsolataiban
Szabó Péter Károly: Erdély "jogi" érvei a hódoltsági határok megörzésére
Csepregi Zoltán: A Debrecen-Egervölgyi Hitvallás (1562) új kiadásának tanulságai
Molnár Antal: Velence és a hódoltsági missziók. Marnavics Tomkó János ismeretlen javaslata a balkáni és a hódoltsági katolikus egyház újjászervezésére (1624)
Mikó Árpád: A késő középkori székesegyházak liturgikus felszerelésének sorsa a kora újkori Magyarországon
Kiss Erika: A hódoltság ötvössége a 17. században
Gerelyes Ibolya: A törökös-balkáni ékszertípusok elterjedése a hódoltságban
Pásztor Emese: Cafrang, csótár, jancsika. A magyar nyelvű források szerepe a hódoltság kori török iparművészet történetének kutatásában
Gulyás Borbála: A török elleni harc megjelenítése a Habsburgok udvari ünnepségein a 16. században
Ács Pál: Sárkányölő a csodakabinetben. Kuriozitás és hőskultusz Eszterházy Pál Egy csudálatos ének című versében
Szilágyi Emőke Rita: Teucri sive Turci. Egy ideologikus elnevezés története a 15. századi latin nyelvű művekben
Lovas Borbála: Erkölcs és identitás. Pogányság és kiválasztottság Enyedi György prédikációiban
Drosztmér Ágnes: Szilágyi Mihály fogsága és a hercegnő szerelme. Egy magyar és egy oszmán-török széphistória párhuzamai
Csorba Dávid: Orális török néphagyomány egy magyar krónikában
Csörsz Rumen István: A törökök sípjától a magyar töröksípig
Küllős Imola: Törökök a magyar népballadákban
Voigt Vilmos: Sok évszázados ellenségünk rokon dallamai ( és néhány más dolog). Van-e nyoma az oszmán-török folklórnak a magyarban?
J. Újváry Zsuzsanna: Nemzeti identitás és a törökkel megtartandó béke kérdése a 17. század első felében. Esterházy Miklós 1641. évi Opiniója
Martí Tibor: Az Esterházyak vitézi ethosza a 17. században
Illik Péter: Hódoltatás és summaemelés a Vas megyei török hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében
Méhes Péter: Egy végvár mindennapjai. Élet a kiskomáromi várban Túrós Miklós vicekapitány (1642-1658) leveleinek tükrében
Varga Szabolcs: A bosnyák hőseposzok hódoltságképe
Bene Sándor: Illíria, vagy amit akartok. A karlócai békét követő viták az egykori hódoltság déli határvidékének politikai berendezkedéséről
Siptár Dániel: A szerzetesség első megtelepedési hulláma a török kiűzése után
Deák Antal András: Két ismeretlen napló a török hódoltság végéről
Tóth Gergely: Bél Mátyás a török hódoltságról és a török utáni Magyarországról
Tóth Zsombor: Extra Hungariam non est? Komáromi János törökországi experientiája
R. Várkonyi Ágnes: Magyar udvar Nikomédiában. Udvari kultúra és identitás az emigrációban

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése