2013. február 10., vasárnap

Műhelybeszélgetés | Gyáni Gábor | TÚLÁRADÓ EMLÉKEZÉS – ARCHIVÁLÁSI KÉNYSZER

Műhelybeszélgetés


GYÁNI GÁBOR

TÚLÁRADÓ EMLÉKEZÉS – ARCHIVÁLÁSI KÉNYSZER

című írásáról


Gyáni Gábor (MTA BTK Történettudományi Intézet) a vita elején ismerteti téziseit,
emellett az írás teljes szövege innét le is tölthető.
"A társadalom- és humántudományi archívumok és adatbankok, különösen történeti vonatkozásban, ennél persze szerényebb adatmennyiséget tartogatnak és kínálnak, bár az utóbbiak mennyiségi paraméterei sem feltétlenül kecsegtetnek azzal a lehetőséggel, hogy könnyen eligazodjunk bennük és ahhoz férjünk hozzá vagy úgy férjünk hozzá belőlük bármihez, ahogyan éppen érdekünkben áll. Nem utolsósorban azért, mert a történeti archívumok, tartalmazzanak szöveget, képet vagy éppen tárgyat, eredetileg nem digitális információkként léteznek, jóllehet akadnak próbálkozások az ilyen gyűjtemények egy részének a digitalizálására is. De ez a munka, minden bizonnyal sokáig el fog húzódni, ha halad egyáltalán előre. Több, egymáshoz kapcsolódó kérdést vethetünk fel ezzel kapcsolatban. Az egyik így szól: milyen indokok szólnak a hagyományos adathordozók digitalizálása mellett és főként, hogy kinek az érdekében történjék ez a munka. Még ezt megelőzően fel kell azonban vetni azt a kellemetlenkedő kérdést, hogy van-e értelme magának az archiválási buzgalomnak. Kezdjük az utóbbival. (...)"
Időpont: 2013. február 18., hétfő, 16 óra.
Helyszín: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet
Budapest, VIII. Múzeum krt. 4. „i“ épület, 208-as terem.

A szöveg a „Megőrzés – kutatás – megosztás” című konferencia nyitóelőadásaként elhangzott  2013. január 17-ikén az MTA BTK Zenetudományi Intézetében.

A szerző hasonló tárgyú „Levéltári kánon és történetírói tapasztalat“ című tanulmánya
(eredeti megjelenés: Levéltári Szemle 2008/3;
módosított változata a szerző Az elveszíthető múlt: A tapasztalat mint emlékezet és történelem
Budapest: Nyitott Könyvműhely 2010 kötetében )
itt olvasható.

Felkért hozzászólók:

ERDÉLYI ÁGNES (ELTE BTK Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék)

KELEMEN JÁNOS (ELTE BTK Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék)

NEUMER KATALIN (MTA BTK Filozófiai Intézet, Filozófiatörténeti Kutatócsoport)

RADNÓTI SÁNDOR (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Esztétika Tanszék)

VIKÁRIUS LÁSZLÓ (MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Archívum)


A felkért hozzászólások után általános vita a közönség részvételével.


A rendezvényt szervezi: MTA BTK Filozófiai Intézet Filozófiatörténeti Kutatócsoportja és az ELTE BTK Filozófiai Intézet.

A beszélgetés az MTA BTK Filozófiatörténeti Kutatócsoport Bölcsészműhely sorozatának nyitórendezvénye. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése