2013. április 7., vasárnap

Felhívás a 2013. évi Doromb-kötetre

Csörsz Rumen István felhívását tesszük közzé:

"Kedves Kollégák,
az OTKA támogatásának köszönhetően a „Doromb. Közköltészeti tanulmányok 1.” (2012) kötete nyomtatott és hálózati formában egyaránt elérhető a Reciti Kiadó (MTA BTK ITI) honlapjáról:
A kötet szakmai visszhangjáról bővebben l. Hermann Zoltán recenzióját, amely hamarosan megjelenik az Irodalomtörténet folyóiratban.

2013 Karácsonyára szeretnénk megjelentetni a Doromb idei kötetét. Ehhez szerzőtársakat várunk, először előzetes visszajelzéssel a javasolt témáról, esetleg terjedelemről (2013. április 15-ig), majd a kész tanulmányokat 2013. szeptember 15-ig lehet küldeni a doromb.kozkolteszet@gmail.com emailre. A kötet lapzártáját nagyon szigorúan kell vennünk.

 A Doromb-sorozat (a Reciti Kiadó többi kötetéhez hasonlóan) megfelel az MTA Open Access-előírásainak: ingyenesen, szabadon hozzáférhető publikációs lehetőséget jelent.

Tematikus megkötés továbbra sincs: a régi és újabb magyar közköltészet, illetve általánosságban a populáris irodalom forrásai, kritikatörténeti szerepe; a műköltészettel és a néphagyománnyal való kapcsolatai (pl. Kríza János Vadrózsák-kötetének közköltészeti vonatkozásairól szólva tiszteleghetnénk a 150 éves évfordulón); közép-európai összehasonlítások egyes szövegcsaládok vagy műfajok terén (német, szlovák, román, délszláv, neolatin stb. komparatív elemzések); távolabbi kultúrák rokon hagyományrendszereinek tanulságai; zenei-művészettörténeti-néprajzi-történelmi-színházi-kultusztörténeti stb. párhuzamok.
Minderről bővebben l. a 2012. évi kötet bevezetőjét.
Ha magiszteri hallgatók vagy doktoranduszok szívesen vállalnának ilyen kutatást, de még nincs konkrét témájuk, szívesen segítünk.

Formai megkötések:
Terjedelem: lehetőleg 1 íven (40.000 n) belül, szükség esetén több is lehet.
Illusztrációk: legalább 300 dpi felbontásban, külön fájlonként, tehát nem a szövegbe ágyazva!
Jegyzetelés: ItK-szabvány (http://itk.iti.mta.hu/szabvany.pdf), de az évszázadok római számmal írandók.
Forrásszövegek: lehetőség szerint betűhíven; az esetleges emendálások külön jelölve. Az alapos ellenőrzés a szerző felelőssége!
1 bekezdésnyi angol nyelvű rezümé

Tiszteletdíjat nem áll módunkban fizetni, de szerzőnként 2 tiszteletpéldányt felajánlunk a nyomtatott példányokból.

Megtisztelő részvételükre számítva, köszönettel,
Csörsz Rumen István
szerkesztő, OTKA-témavezető
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
1118 Budapest, Ménesi út 11-13."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése