2012. szeptember 17., hétfő

Etnoszkóp Online – Discussio | Zakariás Erzsébet és Benedek Katalin válasza Szakál Anna recenziójáraSzakál Anna | Egy mesegyűjtemény kiadásának margójára 
A szöveg letöltése: PDF

című 

recenziójára a Vót, hol nem vót. 

Moldvai csángó népmesék kötet 

összeállítója Zakariás Erzsébet és

lektora Benedek Katalin is reflektált.
A kritikára adott mindkét válasz mától olvasható itt, 
az Etnoszkóp blogján!


„Igen örvendetes, hogy a fiatal néprajzos szakemberek keresik a helyüket a világban, és nincs abban semmi kivetnivaló, hogy maguk is fölismerik: az önérvényesítés egyik legkézenfekvőbb útja a kritika. Az immár Kolozsváron is megerősödött, színvonalas néprajzszakos képzés is tehetséges és jól felkészült szakembereket enged útjukra. Az is örvendetes, hogy az ELTE volt diákja, a kolozsvári Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék doktori iskolájának hallgatója, Szakál Anna kitünteti figyelmével a Vót, hol nem vót című kötetet, és az Etnoszkóp első számában recenziót közöl a csángó mesegyűjteményről. Ám az örömbe, mint rendesen, üröm is vegyül, mivelhogy Szakál Anna recenziója nem problémátlan munka. A kötetről úgy ír egy vehemensen ledorongoló, megsemmisítő kritikát, olyan görcsös hibakereséssel, hogy azt a képzetet kelti az olvasóban: megbízást teljesít, vagy legalábbis egy előre eltervezett ítéletet, véleményt igyekszik mindenáron bebizonyítani. […]”
Zakariás Erzsébet | A tudomány álcája. Válasz Szakál Anna recenziójára
Tovább a szöveg teljes letöltéséhez: PDF

„2011–2012 fordulóján előbb Budapesten, majd Kolozsváron mutatták be az Etnoszkóp című folyóirat első, szövegfolklorisztikának szentelt számát. Örvendetes dolog, hogy a tehetséges, friss szakirodalmon felnőtt, fiatal folkloristák első színrelépésükkor egyes égetően fontos, rég megoldásért kiáltó, alapvető szövegfolklorisztikai feladatok elvégzését vállalták fel. Nem lévén szakkutatója a folyóiratszám mesevonatkozásokon kívüli témáinak, megjegyzéseimmel csak két mesei tárgyú írás szakirodalmi hátteréhez kívánok hozzászólni, a végén megpróbálva eloszlatni néhány félreértést is. Az Etnoszkóp egyik közleménye Szakál Anna problémafelvető recenziója Zakariás Erzsébet Vót, hol nem vót című moldvai csángó népmeséket közzétevő kötete kapcsán. Ami Szakál Anna recenziójában a történeti mesekiadási feladattal birkózók számára való problémafelvetést illeti, ezzel kapcsolatban valóban megfontolható, hogy az eddigi szempontok milyen előnyökkel/hátrányokkal jártak, relevánsak-e a célkitűzések, az eddig ezen a téren eredményt produkálók milyen megoldási lehetőségek közül választhattak és választásuk elfogadható-e vagy vitatandó. […]
Benedek Katalin | Mikrofilológiai kiegészítések az Etnoszkóp első számának mesevonatkozású cikkeihez (A 60. születésnapját ünneplő V.G.-nak)
Tovább a  szöveg teljes letöltéséhez: PDF

 A szerkesztőség a témához kapcsolódó további hozzászólásokat és írásokat közzéteszi az Etnoszkóp blogján!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése