2012. október 19., péntek

A romániai magyar néprajzoktatás és -kutatás történetének feltárása

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és antropológiai szakbizottsága illetve az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya 2008. október 18-án tudományos értekezletet szervezett a kolozsvári néprajzoktatás 110. évfordulója alkalmából. A négy intézmény 2009-2011 között évente ismételten konferenciát hirdetett A kolozsvári (romániai magyar) néprajzoktatás és -kutatás történetének feltárása és népszerűsítése címmel. Az első két rendezvény előadásai 2010-ben a KJNT évkönyvében láttak napvilágot, a 3-4. konferencia előadásai 2012-ben látnak világot. 2012-ben újabb konferenciára kerül sor.

A konferencia a kolozsvári magyar egyetemi oktatás 140. évfordulója tiszteletére szervezett rendezvénysorozat része.2012. október 26. 

Program:


Olosz Katalin: A népköltészeti kutatások kezdetei Kolozsváron
Eleonora Sava: Cercul Studențesc de Folclor Cluj. Istoric, metode de cercetare, arhivă.
Tötszegi Tekla: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjtőtársasága
Komáromi Tünde: Hiedelemgyűjtések a Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívumában
Viga Gyula: Gunda Béla és a Kárpát-medence vándorai
Albert Ernő: Faragó József
Balázs Lajos: 1. Bartók nem menekül! A globalizáció apokaliptikus víziója a Cantata Profana-ban
Vida Tekei Erika: Néprajzi/antropológiai tanulmányok, recenziók az Erdélyi Múzeumban 1990–2012
Keszeg Vilmos: A népi kultúra megjelenítése az Aranyosvidék című újságban
Vajda András: A Maros megyei falumonográfiák népi kultúráról alkotott szemlélete
Asztalos Enikő: A Marosvásárhelyi Népi Egyetem magyar néprajzi tanfolyamának 18 éves története 
Nagy Zsolt: Vidéki muszáj-Herkulesek. Bekecsalji néptanítók néprajzi munkássága az 1950-es évektől napjainkig
Nyisztor Tinka: Egy pusztinai lány kelengyéje. (Dani Péterné hagyatéka. Pusztina 2010)
Győri Tamás: Művészi érzékenység és paraszti értékrend találkozása - egy kolozsi festőnő munkássága.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése