2012. október 30., kedd

"Képes világ" - tudományos konferencia a 19. századi magyarországi illusztrált sajtóról

Kedves Olvasók, ezúton továbbítjuk a konferencia szervezőinek felhívását: 

"KÉPES VILÁG"

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI ILLUSZTRÁLT SAJTÓRÓL
címen 2012. szeptember 19.-től látható közös kiállításához kapcsolódóan, a tárlat által felvetett téma szélesebb körű elemzésének kíván teret nyitni.

Blanchard léghajójának sikertelen felbocsájtása a bécsi Práterben. 
Hadi és Más Nevezetes Történetek. 1791, OSZK
A 19. századi magyarországi képes sajtó eddig csak szórványos kutatásoknak volt tárgya, annak ellenére, hogy a képi ismeretközlésnek ez az egyik legfontosabb médiuma a korszakban. Ízig-vérig tudományközi terület, amely éppen úgy része a sajtótörténetnek, mint a művészet- és művelődéstörténetnek. Az ezredforduló medialitás-központú kutatásainak, képtudományának olyan centrális témáit is érinti, mint a kép-szó viszonyok, médiaarcheológiai és narratíva-kutatások, az eredetiség vagy a művészet piaci vonatkozásainak problematikája. Mindezek mentén jól megragadható a képi ábrázolás identitás-formáló ereje a korban, valamint a kollektív emlékezet megkonstruálásában és a közösségi kultuszokban játszott szerepe egyaránt. Értelmezését új szempontokkal gazdagíthatják a kultúratudomány vagy társadalomtörténet sajátos kérdésfeltevései. Konferenciánk középpontjába éppen ezért a képes sajtót, mint komplex kulturális jelenséget kívánjuk állítani.

Ebben a megvilágításban az alábbi kérdéskörök felvetését, kifejtését javasoljuk:

* Kulturális minták, viselkedésformák tükrözése és közvetítése a képes sajtóban.
* Egzotikum és idegenség: a másokról alkotott kép az illusztrált sajtóban.
* "Mulattatva oktatás": vizuális ismeretterjesztés a képes sajtóban (néplapokban).
* Mediális keresztezések: a képalkotás technikai háttere és a fotó megjelenése a képes sajtóban.
* Kép és szöveg: irodalmi kapcsolatok, áthatások és együtthatások.
Művészek bálja. Az Ország Tükre, 1864. BTM.
* Képi narráció az illusztrált sajtóban.
* A képi hitelesség korlátai és lehetőségei: az illusztrált sajtó ábrázolásainak történeti forrásértéke.
* A szemtanúság illúziója: a képi riportázs új műfaja.
* "Kép-folyamok": sajtóképek a popularizálás áramában, források és hatások.
* "Kép-csalik": kiadók, nyomdák, szerkesztők a képes sajtó szolgálatában.
* (Kis)Mesterek - (Kis)Művek(?): művészek és életművek a képes sajtó körül

A divat története 1828-tól 1843-ig.
Der Spiegel. 1844. BTM
Az előadások terjedelme 20 perc, kivetítő és laptop biztosított. A konferencia helyszíne az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti Nagyelőadója, (Budavári Palota F. épület) Időpontja: 2012, december 7. (péntek)

Az elhangzott előadások anyagát önálló tanulmánykötetben tervezzük megjelentetni a két szervező intézmény, valamint az NKA támogatásával.

Jelentkezési határidő: 
2012. november 1.
Perlasca Domokos: Gróf Széchenyi István
feleségével nemzeti ruhában.
Honderű. 1843. BTMJelentkezni az alábbi e-posta címeken és elérhetőségeken lehet:

Révész Emese: emeseart(kukac)gmail.com (A kiállítás kurátora, a konferencia főszervezője) tel: 20/368-03-96

Boka László: boka(kukac)oszk.hu (Tudományos igazgató, OSZK, tel: 4878650)

Kérjük, ugyanide küldjék tervezett előadásuk rezüméjét is!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése